Prima Pagina
Cine suntem
Scop
CRESC turism
EducArtS
Voluntariat
Vatra Valaha
Clasificare verde
Amfiteatru verde
Obiective
Donez!
Cursuri
 
 

Declaratia de credinta a TURISMVERDE:

"-Credem in potentialul oricarei persoane (prestator sau beneficiar al unui serviciu turistic) si in vointa acesteia, pentru a adopta de buna voie o atitudine protectoare fata de mediul natural!"

Parcul natural Retezat in finala
 

 

Organizatorii nu au fãcut public locul pe care s-a clasat Retezat în „Top 7 noi minuni naturale ale lumii“, lista cuprinzând obiectivele rãmase în concurs în ordine alfabeticã.

„Aici am vrut sã ajungem, sã atragem atenþia autoritãþilor, însã a merge mai departe ar fi mult prea mult pentru noi. Nu suntem pregãtiþi pentru un succes ºi mai mare. Gândiþi-vã cã în partea de nord a masivului sunt doar douã cabane ºi douã pensiuni, iar un val prea mare de turiºti ar putea sã dea peste cap încercarea noastrã de a pãstra integritatea ecosistemului”, a afirmat Florina Criºan.

Ea a adãugat cã este foarte probabil ca experþii care vor evalua candidatele rãmase în concurs sã elimine Parcul Retezat tocmai pentru cã zona este deficitarã în privinþa capacitãþii turistice.

Guvernul nu dã niciun ban

Florina Criºan a mulþumit tuturor celor care s-au mobilizat exemplar ºi au votat Parcul Retezat ºi a mai spus cã sperã ca autoritãþile sã realizeze mãcar acum care este potenþialul zonei ºi sã intervinã pentru a susþine dezvoltarea acesteia. „Noi nu ne vom opri aici, deºi nu ar fi foarte indicat sã ajungem între primele 28 de minuni ale lumii.

Flora Parcului Retezat include peste 90 de specii endemice, unice în lume.

Este însã momentul sã ne dezmeticim ºi sã realizãm ce valori avem în propria ogradã. Vom face tot posibilul ca rezervaþia sã rãmânã aºa cum este acum, un loc sãlbatic, fãrã drumuri asfaltate ºi telegondole. Vom avea nevoie de mai mulþi ghizi, pentru cã suntem deficitari ºi la acest capitol. Guvernul nu dã niciun ban, iar pentru o rezervaþie de mãrimea Retezatului este nevoie de 70 de angajaþi, pe când noi suntem abia 16 oameni“, a menþionat purtãtorul de cuvânt al PNR.

Parcul este singurul obiectiv natural din România care a fost selectat pentru a participa la concursul internaþional, care a inclus peste 440 de participanþi iniþiali, dupã ce, în prima etapã a competiþiei, fuseserã nominalizate alte douã obiective: Delta Dunãrii ºi gheþarul Scãriºoara. Participantele au fost împãrþite în ºapte categorii: peisaje ºi formaþiuni glaciare, insule, masive muntoase ºi vulcani, peºteri ºi vãi, pãduri, parcuri naþionale ºi rezervaþii naturale, lacuri, râuri ºi cascade ºi peisaje marine.

Masivul muntos a „bãtut“ Delta Dunãrii

Directorul Administraþiei Parcului Naþional Retezat (APNR), Zoran Acimov, afirmã cã nu ºtie care este motivul pentru care Retezat a devansat Delta, un obiectiv turistic cu o notorietate mult mai mare, înaintea începerii concursului. „Nu aº putea preciza cãrui fapt datorãm depãºirea etapei eliminatorii ºi intrarea în cea de-a doua fazã a competiþiei, ca unic reprezentant al României.

În Retezat trãiesc aproximativ 23% din speciile de mamifere terestre de pe continentul european.

Probabil cã Retezat li s-a pãrut mai valoros votanþilor, mai apropiat sufletului. Nu ºtiu exact ce au fãcut colegii care se ocupã de Deltã, însã ºi mediatizarea intensã a competiþiei ºi a masivului din judeþul Hunedoara ar putea fi unul dintre motivele pentru care am ajuns aici”, a declarat directorul APNR.

Evaluate de experþi internaþionali

Zoran Acimov a adãugat cã, dacã în cea de-a doua fazã, care s-a încheiat la 7 iulie, voturile au fost acordate prin internet ºi prin telefon, candidatele care intrã în cea de-a treia etapã a competiþiei vor fi evaluate de un comitet internaþional de experþi, coordonat de fostul preºedinte al UNESCO Federico Mayor.

Comitetul va anunþa care sunt cele 28 de finaliste la data de 21 iulie. Ultima selecþie va fi fãcutã bazându-se tot pe voturi acordate prin internet, rezultatul urmând sã fie anunþat abia în 2011.

Retezat a debutat spectaculos în cea de-a doua fazã a competiþiei, care a început în ianuarie 2009, situându-se pe locul patru la grupa sa de concurs „Pãduri, parcuri ºi rezervaþii naturale“, fiind susþinut puternic de internauþii care sunt, în acelaºi timp, ºi pasionaþi de munte.

Apoi, masivul Retezat a înregistrat retrogradãri succesive în clasament, la 1 aprilie cãzând trei locuri în top, de la 19 la 22, în mai puþin de douã ore.

Recordul negativ al masivului muntos din judeþul Hunedoara în clasamentul minunilor naturale ale lumii a fost locul 34. Ulterior, prin campaniile de promovare ale mass-media, Parcul Naþional Retezat a reuºit sã urce 15 locuri în clasament în numai trei sãptãmâni. Astfel, dupã ce în 24 mai, de Ziua Europeanã a Parcurilor, Parcul Naþional Retezat se afla pe locul 32 în grupa sa, Retezat a ajuns pe locul 17.

Pentru a rãmâne în competiþie, reprezentanþii Parcului Naþional au desfãºurat mai multe acþiuni de conºtientizare ºi susþinere, printre care ºi un concurs naþional de creaþie intitulat „Retezatul, o minune”, derulat sub patronajul Ministerului Educaþiei.

Turismul, sursã de venit pentru rezervaþiile naturale

Reprezentanþii fundaþiei elveþiene susþin cã participanþii ºi câºtigãtorii con cursului „Cele 7 noi minuni antropice ale lumii“ au înregistrat anul trecut nive luri-record de creºtere a beneficiilor provenite din turism, în unele cazuri veniturile fiind mai mari cu 70%, ca urmare a promovãrii gratuite de care au avut parte obiectivele respective.

Retezatul mai e numit „tãrâmul cu ochi albaºtri“ pentru cã aici sunt cele mai multe lacuri glaciare din þarã

Parcul, înfiinþat în 1935 ºi care este considerat de Greenpeace ultimul peisaj forestier intact de pe continent, are peste 38.000 de hectare. O treime din aceastã suprafaþã este reprezentatã de pãduri virgine ºi de zone sãlbatice, neafectate de intervenþia umanã.

De asemenea, în Retezat pot fi vãzute peste 90 de specii de plante endemice, unice în lume, aproape 1.200 de plante, reprezentând peste 30% din flora României, dar ºi sute de specii de pãsãri ºi animale. În Retezat trãiesc aproximativ 23% din speciile de mamifere terestre de pe continentul european. Tot aici se gãsesc cele mai multe lacuri glaciare din România (peste 80 de lacuri ºi tãuri), parcul fiind cunoscut sub denumirea de „tãrâmul cu ochi albaºtri“.

De asemenea, Retezatul include cel mai întins lac glaciar din þarã, Bucura, cu o suprafaþã de aproape nouã hectare, cel mai adânc lac, Zãnoaga, care atinge 29 de metri în adâncime, dar ºi 20 de vârfuri mai înalte de 2.000 de metri.

28 de finaliste vor fi desemnate la data de 21 iulie 2009, în urmãtoarea fazã a competiþiei.

Rezentanþii Parcului Naþional Retezat (PNR) au primit vestea de la reporterii „Adevãrul“, imediat dupã ce informaþia a fost fãcutã publicã de cãtre organizaþia New7Wonders, cu sediul în Elveþia. Purtãtorul de cuvânt al parcului, Florina Criºan, a declarat cã angajaþii PNR sunt extrem de mulþumiþi, dar a adãugat cã includerea rezervaþiei în Top 28 ar putea sã producã deservicii rezervaþiei.

Sursa: Adevarul

Vezi toate stirile din categoria Natura

Motoul TURISMVERDE:

"Natura, doar in schimbul respectului fata de Ea!"

Parteneri/Link-uri utile
Universitatea Bioterra
U.S.A.M.V. Bucuresti
Romexpo
Positive Vision for Biodiversity
Reteaua de Biodiversitate
Coalitia de Mediu
Asociatia Romana de Standardizare
Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala
Turism Euro Verde
Federatia Biciclistilor din Romania
Clubul Rulotistilor
Tur virtual 360
Arta cu Flori
Sunetele vietii
Caricatura verde
Travel Enjoy Respect
Uleiuri green
Iubim Natura

 
Prima Pagina | Stiri | Termeni si conditii | Proiecte | New Tourism | Galerie foto | Semnal | Adeziuni | Euroregiuni | ONG | Membri | Contact